o_konferencji_v3.jpg

 Część problemowa

 

Inżynieria kolejowa - szanse i wyzwania

Tematyka części problemowej 

 •         Rozwój infrastruktury kolejowej
 •         Koleje dużych prędkości
 •         Obiekty inżynierskie
 •         Zagadnienia środowiskowe w transporcie szynowym
 •         Statyka i dynamika dróg szynowych
 •         BIM w kolejnictwie
 •        Infrastruktura tramwajowa     

Część ogólna

                        

Problemy naukowe budownictwa

Tematyka części ogólnej 

 •        Budownictwo hydrotechniczne
 •        Budownictwo ogólne
 •         Fizyka budowli
 •         Geotechnika
 •        Inżynieria komunikacyjna
 •        Inżynieria materiałów budowlanych
 •        Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 •         Konstrukcje betonowe
 •        Konstrukcje metalowe
 •        Mechanika konstrukcji i materiałów

Organizatorzy 

 •  Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
 •  Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
 •  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej
 •  Przy współudziale Politechniki Gdańskiej, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

o_konferencji_v3.jpg

Komitet organizacyjny      

 

Przewodniczący - dr hab. inż. Andrzej SZARATA, prof. PK

 

Wiceprzewodniczący - dr hab. Piotr KOZIOŁ

Wiceprzewodniczący - dr inż. Wojciech DROZD

 

Sekretarz  - mgr inż. Ewelina MITERA-KIEŁBASA

 

dr inż. Jarosław MALARA

dr inż. Remigiusz WOJTAL

mgr inż. Sebastian BIEL

mgr inż. Marcin KOWALIK

mgr inż. Marek NOSEK

mgr inż. Damian WIECZOREK

   

terminy_organizacyjne.jpg

Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej      

 

Celem Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jest rozwój i promocja dyscypliny naukowej "Inżynieria lądowa" w kraju i za granicą, w tym edukacja, promocja oraz działalność prewencyjna w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Fundacja realizuje powyższe poprzez: finansowanie badań naukowych, organizowanie i współorganizowanie oraz finansowanie wykładów, seminariów, konferencji naukowych oraz innych spotkań edukacyjnych i naukowych, promowanie wyników własnych badań oraz wyników badań innych placówek krajowych i zagranicznych o charakterze naukowo-badawczym za pośrednictwem działalności wydawniczej, internetu oraz innych środków przekazu, organizowanie i finansowanie pobytów w Polsce wybitnym naukowcom, w celu prowadzenia wykładów i badań naukowych, upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji, w kraju i za granicą, za pośrednictwem radia, telewizji, wydawnictw książkowych i prasowych oraz internetu, tworzenie bazy danych o kadrze i działalności ośrodków naukowych w kraju i za granicą, dofinansowywanie placówek naukowych w kraju i za granicą, fundowanie stypendiów dla osób fizycznych na prace naukowo-badawcze w kraju i za granicą, organizowanie imprez publicznych mających na celu propagowanie najnowszych osiągnięć naukowych, współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.    

 

 

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną. Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB,według wytycznych. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

Dostarczenie

Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Decyzja

Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną

Przesłanie

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Termin

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Prezentacja

Przesłanie prezentacji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Adres biura konferencji

Politechnika Krakowska,
bud. WIL, pok. 200A
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna: www.krynica2018.pk.edu.pl

 

Obsługa finansowa Konferencji
Jadwiga Niedośpiał
tel. +48 12 628 2029

 

Konto bankowe

Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Alior Bank,
ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(z dopiskiem Krynica2018 oraz Imię i Nazwisko)
SWIFT: ALBPPLPW

 

 

Miejsce Konferencji