komitet_sterujacy.jpg

Nadsyłanie i kwalifikacja prac

 

Prosimy o wstrzymanie się z przesyłaniem tekstów zawierających poprawki sugerowane w pierwszych recenzjach dokonanych przez lokalne oddziały PZiTB.

 

Wszystkie referaty zakwalifikowane przez Komitet Naukowy do wygłoszenia podczas konferencji, będą poddane dodatkowym recenzjom merytorycznym przed podjęciem decyzji o ich wydrukowaniu w czasopismach.

Autorzy będą proszeni o przesłanie poprawionych wersji artykułów po otrzymaniu wszystkich niezbędnych recenzji.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji Krynica 2018, ze względu na bardzo duże zainteresowanie problematyką konferencji, podjął decyzję o przedłużeniu elektronicznej rejestracji artykułów.

 

Obecnie obowiązują terminy:

 

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną. Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB, według wytycznych. - 30.03.2018r.

 

Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji - 30.04.2018 r. 

 

Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną - 7.06.2018 r.

 

Pozostałe terminy nie uległy zmianie.

 

Referaty na część problemową Konferencji są zamawiane indywidualnie.

 

Wszystkie referaty nadesłane na część ogólną Konferencji zostaną zrecenzowane dwustopniowo.


Do wstępnej recenzji, Autor przesyła referat do Komisji Nauki właściwych Oddziałów PZITB, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Konferencji. Ostatecznej kwalifikacji prac do druku dokonuje Komitet Naukowy Konferencji we współpracy z Komitetem Sterującym odpowiedzialnym za publikacje w MATEC Web of Conferences. Warunkiem wydrukowania pracy jest wniesienie przez Autora lub jednego ze współautorów pełnej opłaty konferencyjnej w terminie do 29.06.2018 r.

 

 

Podczas Konferencji Krynica 2018 referaty wygłaszane będą po polsku, z możliwością symultanicznego tłumaczenia.    W latach następnych,  artykuły przeznaczone do publikacji w języku angielskim będą wygłaszane po angielsku, natomiast przygotowane w języku polskim, będą wygłaszane po polsku.

 

Wydawnictwa konferencyjne

 

Pozytywnie zrecenzowane artykuły z części problemowej zostaną opublikowane w polskojęzycznej monografii.

 

Pozytywnie zrecenzowane prace w języku angielskim zostaną opublikowane w wydawnictwie MATEC Web of Conferences (Scopus, 15 pkt.).

 

Autorzy proszeni są o przygotowanie  artykułów w języku angielskim, zgodnie z wymogami tego czasopisma oraz o wskazanie jednego z poniższych wydawnictw jako alternatywnego: 

 

·    Archives of Civil Engineering   (Lista B, 15 pkt.)

·    Czasopismo techniczne   (Lista B, 13 pkt.)

·    Acta Scientiarum Polonorum Architectura   (Lista B, 11 pkt.)

·    Roads and Bridges-Drogi i Mosty  (Lista B, 11 pkt.)

·    Przegląd Komunikacyjny   (Lista B, 8 pkt.)

·    Inżynieria i Budownictwo   (Lista B, 7 pkt.)

·    Drogownictwo  (Lista B, 5 pkt.)

·    Przegląd Budowlany (Lista B, 5 pkt.)

·    Zeszyty Naukowo -Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie   (Lista B, 5 pkt.)

 

 

·       

W przypadku artykułów w języku angielskim niezbędne jest przygotowanie dodatkowego streszczenia w języku polskim, które zostanie wydrukowane jako oddzielna publikacja konferencyjna.

 

Referaty należy przygotować zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej Konferencji. 

Organizator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia listy czasopism. Informacja zostanie opublikowana na stronie internetowej Konferencji.

 

   Schemat kwalifikacji artykułów na Konferencję Krynica 2018 

 

 

Szczegółowy proces kwalifikacji artykułów do sesji ogólnej:

 

Artykuły w języku angielskim (z dodatkowym streszczeniem w języku polskim):

 

 • Selekcja artykułów pod względem kompletności i spełnienia wymogów edytorskich przez Komisje Nauki w Oddziałach PZITB,
 • Odesłanie prac do Komitetu Naukowego,
 • Przekazanie prac do Komitetu Sterującego

 

 1 stopień kwalifikacji przez Komitet Sterujący - rewizja artykułów pod kątem ich wygłaszania i wyglądu,

 2 stopień kwalifikacji - oceny 2 recenzentów (recenzje ukryte )

 

 • Przedstawienie listy zrecenzowanych artykułów Komitetowi Naukowemu i uzyskanie jego akceptacji.
 • Przekazanie informacji Autorom o akceptacji/odrzuceniu artykułu.

Artykuły w języku polskim po decyzji (rekomendacji) Komitetu Naukowego:

 

 

 1 stopień kwalifikacji prac

 • wstępna ocena merytoryczna dokonana przez Komisje Nauki w Oddziałach Nauki PZITB
 • desłanie prac do Komitetu Naukowego

2 stopień kwalifikacji prac - ocena prac przez 2 recenzentów (recenzje ukryte)

 • Przekazanie informacji Autorom o akceptacji/odrzuceniu artykułu.

 

 

Szczegółowy proces kwalifikacji artykułów do sesji problemowej:

 

Autor może wysłać:

 

 • Artykuł w j. polskim do Monografii [x]
 • Artykuł w j. angielskim do czasopisma MATEC Web of Conferences + streszczenie w j. polskim (2 strony) do monografii problemowej [x]
 • Artykuł w j. angielskim do czasopisma MATEC Web of Conferences + (zmieniony – rozszerzony) artykuł w j. polskim do monografii problemowej [x]

 

Uwaga: Artykuły nie mogą być tożsame, ze względu na prawa autorskie!

[x] – 2-etapowy proces recenzji organizowany przez Komitet Sterujący, włączając dwie recenzje ukryte

 

 

Komisje PZITB

Wymagania edytorskie czasopism Konferencyjnych

Formularz rejestracji na Konferencję Krynica 2018

 

 

 

Zgłoszenie

Zgłoszenie uczestnictwa i tematyki referatów drogą elektroniczną. Przesłanie referatów na część ogólną do Oddziałowych Komisji Nauki PZITB,według wytycznych. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w Konferencji (I termin)

Dostarczenie

Dostarczenie zaakceptowanych referatów przez Oddziałowe Komisje Nauki PZITB do Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Decyzja

Decyzja o przyjęciu referatu na część ogólną

Przesłanie

Przesłanie poprawionej wersji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Termin

Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej

Prezentacja

Przesłanie prezentacji referatu do Komitetu Organizacyjnego

Adres biura konferencji

Politechnika Krakowska,
bud. WIL, pok. 200A
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

witryna: www.krynica2018.pk.edu.pl

 

Obsługa finansowa Konferencji
Jadwiga Niedośpiał
tel. +48 12 628 2029

 

Konto bankowe

Politechnika Krakowska,
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Alior Bank,
ul Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
IBAN: PL09 2490 0005 0000 4600 1012 1826 
(z dopiskiem Krynica2018 oraz Imię i Nazwisko)
SWIFT: ALBPPLPW

 

 

Miejsce Konferencji