Rejestracja Konferencja Krynica 2018

Rejestracja uczestników Konferencji Krynica 2018.
Płeć(*)
Proszę wybrać płeć

Imię(*)
Twoje imię

Nazwisko(*)
Twoje nazwisko

Adres E-mail(*)
Podałeś zły adres E-mail

Chcę dokonać wpłaty(*)
Proszę wybrać Termin I lub Termin II lub Członek KN

Koszty uczestnictwa wpłata w I terminie(*)

Proszę wybrać opcję uczestnictwa

Koszty uczestnictwa
[x] - dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35. roku życia
[xx] - w przypadku zgłaszania kolejnego referatu należy ponownie dokonać rejestracji

Koszty uczestnictwa wpłata w II terminie(*)

Proszę wybrać opcję uczestnictwa

Koszty uczestnictwa
[x] - dotyczy autorów samodzielnych prac przyjętych do druku, którzy w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończyli 35. roku życia
[xx] - w przypadku zgłaszania kolejnego referatu należy ponownie dokonać rejestracji

Koszty wydawnicze(*)

Proszę wybrać opcję uczestnictwa

Opłata dla Członków Komitetu Naukowego za 1 artykuł.
W przypadku zakwalifikowania większej ilości artykułów, za każdy kolejny obowiązuje opłata zgodnie z cennikiem (I lub II Termin)
W przypadku artykułów współautorskich, współautor chcący wziąść udział w Konferencji wnosi opłatę zgodnie z cennikiem (I lub II Termin)

(*) pola wymagane
 
Dane do faktury VAT
Chcę otrzymać FV(*)
Proszę wybrać Tak/Nie

Dane do faktury(*)
Każdy uczestnik konferencji ma możliwość otrzymania FV

Nazwa firmy(*)
Nazwa twojej firmy

Imię
Twoje imię

Nazwisko
Twoje nazwisko

Ulica, nr domu(*)
Ulica nr domu

Kod pocztowy(*)
kod pocztowy 00-000

Kod pocztowy w formacie 00-000

Miasto(*)
Miasto

NIP(*)
NIP 000-000-00-00

NIP w formacie 000-000-00-00

(*) pola wymagane
 
Chcę zgłosić:(*)
Proszę wybrać rodzaj zgłoszenia

Zgłoszenie referatu wraz z streszczeniem
Prosimy przygotować dwa pliki w formacie pdf o nazwie:
streszczenie: Imię_Nazwisko_Tytuł_streszczenie.pdf
artykuł: Imię_Nazwisko_Tytuł_artykuł.pdf

gdzie: Imię_Nazwisko to dane głównego autora Tytuł to pełen tytuł referatu (bez spacji)
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji bez referatu

Chcę zgłosić referat na sesję(*)
Proszę wybrać rodzaj sesji

 
Została wybrana opcja uczestnictwa w Konferencji bez zgłaszania referatu. Prosimy kliknij przycisk "NAST. >

Autorzy referatu(*)
(tytuł, Imię, Nazwisko, tytuł, Imię, Nazwisko....)

(tytuł, Imię, Nazwisko autora, tytuł, Imię, Nazwisko autora ....)

Tytuł referatu(*)
Tytuł referatu

Proszę wgrać streszczenie artykułu, plik pdf o objętości do 2MB(*)
Proszę wgrać streszczenie artykułu, plik pdf o objętości do 2MB

Proszę wgrać artykuł, plik pdf o objętości do 10MB(*)
Proszę wgrać streszczenie artykułu, plik pdf o objętości do 10MB

Proszę wgrać streszczenie artykułu, plik pdf o objętości do 2MB(*)
Proszę wgrać streszczenie artykułu, plik pdf o objętości do 2MB

Proszę wgrać artykuł, plik pdf o objętości do 10MB(*)
Proszę wgrać streszczenie artykułu, plik pdf o objętości do 10MB

Preferowana publikacja referatu w:(*)

Proszę wybrać czasopismo

Wybór publikacji

Alternatywna publikacja referatu w:(*)

Proszę wybrać czasopismo

Wybór publikacji

Preferowana publikacja referatu w:(*)

Proszę wybrać czasopismo

Wybór publikacji

Alternatywna publikacja referatu w:(*)

Proszę wybrać czasopismo

Wybór publikacji

UWAGA: ostateczną decyzję o miejscu publikacji artykułu podejmie Komitet Naukowy wraz z Komitetem Sterującym
(*) pola wymagane
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb administracyjnych związanych z konferencją "Krynica 2018"(*)
Brak potwierdzenia

Zobowiązuję się do wpłaty opłaty konferencyjnej zgodnie z dokonanym wyborem terminu i opcji uczestnictwa(*)
Brak potwierdzenia

Przepisz kod z obrazka do ramki poniżej(*)
Przepisz kod z obrazka do ramki poniżej
OdświeżKod źle wpisany

Dodatkowe uwagi
Dodatkowe uwagi

Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z informacją o koncie bankowym na które należy dokonać wpłaty